Routebeschrijving

Komende vanaf Lopik / IJsselstein:
Bij Schoonhoven ga je de eerste rotonde rechtdoor.
Bij de tweede rotonde ga je rechtsaf richting Gouda/Rotterdam.
Bij de derde rotonde ga je rechtdoor richting Gouda/Rotterdam.
Bij de vierde rotonde ga je linksaf richting Centrum.
Volg de borden Centrum (flauwe bocht links, scherpe bocht rechts, scherpe bocht links)
je rijdt nu richting de grote kerk op de Jacoba van Beierenstraat die overgaat in de
Kerkstraat.
De derde dwarse straat is de Havenstraatsewal. Ga linksaf de Havenstraatsewal in!
De Havenstraatsewal nr. 47 is aan de rechterkant na de parkeervakken.


Komende vanaf Gouda / Rotterdam:
Bij de eerste rotonde in Schoonhoven ga je rechtsaf richting Centrum.
Volg de borden Centrum (flauwe bocht links, scherpe bocht rechts, scherpe bocht links)
je rijdt nu richting de grote kerk op de Jacoba van Beierenstraat die overgaat in de
Kerkstraat.
De derde dwarse straat is de Havenstraatsewal. Ga linksaf de Havenstraatsewal in!
De Havenstraatsewal nr. 47 is aan de rechterkant na de parkeervakken.


Komende vanaf Gorinchem:
Probeer op de pont zoveel mogelijk links op te stellen zodat het in Schoonhoven
makkelijker is om de pont af te rijden en links af te slaan!
Ga komende vanaf de Schoonhovense pont linksaf onder de veerpoort door.
Ga na ongeveer 150 meter bij de kruising linksaf.
Vervolg de weg over de Voorhaven.
Ga de eerste straat rechtsaf de Koestraat in.
Ga bij de kruising bij de grote kerk linksaf.
De tweede dwarse straat is de Havenstraatsewal. Ga rechtsaf de Havenstraatsewal in.
De Havenstraatsewal nr. 47 is aan de rechterkant na de parkeervakken.